Töökuulutus

Töökuulutus

Jõelähtme Valla Päevakeskus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” raames TEGEVUSJUHENDAJAT 

Tegevusjuhendaja teenuse saajateks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed ning nende perekonnad. Tegevusjuhendaja töö eesmärk on klientide toetamine ühiskonnaelus osalemisel ning kogukonna tasandil kaasamine, sh võimetekohases tööhõives osalemisel toetamine.

Tegevusjuhendaja tööks on klientide sotsiaalsete oskuste ja toimetulekuvõime parandamine ning neile vajaliku kõrvalabi pakkumine ja korraldamine, sh teenuste osutamine nende igapäevaeluga toimetuleku tagamiseks; koostöös päevakeskuse erihoolekandeteenuste koordinaatoriga klientidele tegevusplaanide koostamine, teenuste planeerimine ja plaani regulaarne hindamine ning sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse info sisestamine.

Ootame kandidaadilt: tegevusjuhendaja või sotsiaaltöö alast haridust; loovust ja koostöövalmidust;

paindlikkust töötada väljaspool päevakeskust, inimese kodus; B kategooria juhilubade olemasolu;

eesti ja vene keele oskust suhtlustasandil.

Pakume: osalise tööajaga tööd; toetust ja abi kolleegide poolt; osaliselt kodus töötamise võimalust;

töökoha asukohta Loo alevikus.

Töö on tähtajaline (kuni 31.12.2024)

Sooviavalduse koos CV-ga palume saata e-posti aadressil uku.torjus@joelahtme.ee

Lisainfo: Anne Jegorova,  tel 5286497.