Küsitlus

Küsitlus

Küsitlus- nõustamine ja tugigrupid inimestele, kes toetavad ja abistavad oma eakat, erivajadusega täisealist lähedast või erivajadusega alaealist last Jõelähtme vallas.

Oleme planeerimas tasuta tugigruppe hoolduskoormusega inimestele. Samuti soovime arendada nõustamisteenuseid, mis on toeks lähedase hooldajale.

Sellest lähtuvalt palume tagasisidet, ettepanekuid, soovitusi, tähelepanekuid inimestelt, kes hooldavad või toetavad oma eakat, täiskasvanud erivajadusega lähedast, erivajadusega alaealist last või kes soovivad ennetada hoolduskoormuse tekkimist/suurenemist.

Küsitlus annab meile ülevaate abivajadusest Jõelähtme vallas, mille tulemusena saame enda valla inimesi toetada.