Üritused

Kliente juhendatakse igapäevaeluga seotud küsimustes ning teenuste kasutamisel. Päevakeskuses pakutakse sotsiaalnõustamist ning abistatakse sotsiaalhoolekandeliste probleemide lahendamisel. Lisaks korraldatakse päevakajalisi infopäevi, koolitusi, ühisüritusi ning ennetavaid tegevusi. Pakutavad teenused aitavad eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele luua võimalusi suhtlemiseks ning huvialasteks tegevusteks.

Image link
Image link

Eelnevalt toimunud üritused

Vajuta pildile, et näha suuremat vaadet